Leo lên đỉnh tượng Chúa Cứu Thế ở Brazil: giấc mơ liều lĩnh

Sa Pa mùa vàng

Vào tháng 9/10 hàng năm, Sa Pa lại nhuốm một màu vàng của những cánh

Vào tháng 9/10 hàng năm, Sa Pa lại nhuốm một màu vàng của những cánh đồng lúa chín…đọc tiếp