Leo lên đỉnh tượng Chúa Cứu Thế ở Brazil: giấc mơ liều lĩnh

Y Tý mùa vàng với cảnh sắc thiên đường ruộng bậc thang

Đến Y Tý vào thu, du khách ngỡ như lạc vào thiên đường chốn bồng

Đến Y Tý vào thu, du khách ngỡ như lạc vào thiên đường chốn bồng lai…đọc tiếp